Kehonhuolto Jumissa

Stressi

Stressitilassa ihmisen elimistö ei toimi normaalilla tavalla. Keholle pitkittynyt negatiivinen stressi on aina uhka, jolloin se asettuu ”taistele tai pakene”-tilaan. Koemme stressin mielessämme psyykkisenä ahdistuksena, pelkoina, masennusoireina tai unettomuutena, emmekä välttämättä ajattele, että stressi onkin elimistössämme vaikuttava fysiologinen epätasapaino. Kehollinen stressi voi aiheuttaa meille epämääräisiä tai selittämättömiä psykofyysisiä kipuja, outoja särkyjä tai pakko-oireita sekä ahdistusta, jotka koetaan psyykkisinä ilmiöinä.

Jotta kehollisesta stressistä pääsisi eroon, elimistössä oleva epätasapainoon on vaikutettava fysiologisesti. Elimistö tuottaa liikaa ja liian vähän tarpeellisia aineita, jotka taas vaikuttavat keskushermostoon, aineenvaihduntaan, verenkiertoon ja tätä kautta kaikkiin elintoimintoihin. Neurosonicin moderni teknologia perustuu matalataajuusvärähtelyyn, jolla palautetaan kehon homeostaasia ja saadaan elimistö toimimaan tasapainoisemmin. Punainen lanka on siinä, että autonomisen hermoston toiminta tasapainottuu, sympaattinen toiminta laskee ja parasympaattinen kasvaa.