Suomalainen_verkkokauppa_suomi_blue_rgb
Search

Kehonhuolto Jumissa Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kehonhuolto Jumissa Oy

y-tunnus: 2614136-2

Osoite: Torikatu 6-8 05800 Hyvinkää

Puhelin: 020 144 2400

Tietosuojavastaava

Liisa Ovaska

Rekisterin nimi

Kehonhuolto Jumissa Oy:n yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

– laki ja asetus tervyedenhuollon ammattihenkilöistä,

– laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

– terveydenhuoltolaki,

– sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisteriin liitetään ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Asiakkaan käynnit kirjataan valtakunnalliseen kanta-järjestelmään. Katso Kanta-palveluista ja oikeudestasi vaikuttaa omien tietojesi käyttöön täältä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa yös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Kehonhuolto Jumissa oy:n tiloissa hoitoja tekevillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käytämme hoitola-asiakkaiden tietojen hallinnointiin Ajas-järjestelmää, jonka tietosuojasta vastaa Eneroc Oy. Myös Eneroc Oy:n henkilökunnalla on mahdollista päästä tietoihin käsiksi. Katso täältä Ajas-järjestelmän tietosuojaseloste.

Manuaalista rekisteriä säilytetään lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa. Tiloissa on hälytysjärjestelmä

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kehonhuolto Jumissa Oy

y-tunnus: 2614136-2

Osoite: Torikatu 6-8 05800 Hyvinkää

Puhelin: 020 144 2400

Tietosuojavastaava

Liisa Ovaska

Rekisterin nimi

Ajanvarausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi.

Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset.

Rekisterin tietosisältö

Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy, varaukseen liittyviä tietoja ja asiakkaan kotiosoite.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Ajanvarauskalenterin ylläpito on Ajas- järjestestelmän takana ja Ajas- palvelu huolehtii asianmukaisista tietoturva-asetuksista ja niiden ajantasalla pidosta. Ajanvarausjärjestelmästä luovutetaan asiakkaan sähköpostiosoite yrityksen omalle uutiskirjeiden jakelulistalle mikäli asiakas on itse antanut siihen luvan ajanvarausta tehdessään ( ruksittanut kohdan varauksessa).

Tiedot tallennetaan Ajas-järjestelmän toimesta. Lue täältä Ajas-järjestelmän GDPR-osio.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelupuhelut nauhoitetaan, jotta niihin voidaan palata myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi koulutuksen taikka reklamaatiotilanteiden takia.

Asiakaspalveluun lähetetyt sähköpostit poistetaan asian käsittelyn jälkeen.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Verkkokauppa & Markkinointirekisteri

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kehonhuolto Jumissa Oy

Yhteyshenkilö

Liisa Ovaska

Rekisterin nimi

Kehonhuolto Jumissa Oy markkinointirekisteri

Kehonhuolto Jumissa Oy
verkkokauppatilaukset

Rekisterin käyttötarkoitus

Markkinointirekisteriä pidetään sähköpostimarkkinnoinnin toteuttamiseen. Rekisterin tietojen avulla henkilölle voidaan lähettää ilmaista sisältöä sekä markkinointia.

Verkkokauppatilausrekisteriä pidetään verkkokauppatilausten toimittamiseksi ja kirjanpitoa varten, sekä tuotearvosteluita varten.

Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi ja sähköpostiosoite.

Verkkokauppaan tallentuvat tilauksen yhteydessä asiakkaan antamat tiedot; nimi, sukunimi, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi myös tiedot tilauksesta ja asiakkaan ip-osoite.

Verkkokaupasta lähtee tilauksen yhteydessä tieto tilauksesta, asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite kolmennen osapuolen palveluun, josta asiakkaalle lähetetään sähköpostitse tuotteiden arvostelupyyntö 10pv tilauksen jälkeen.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja. Markkinointiin pyydetään aina henkilön aktiivinen lupa joko asiakaskäynnin yhteydessä, ajanvarauksen yhteydessä tai verkkokaupan tilausta tehdessä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tilausten tietoja voidaan käyttää yrityksen omalla jakelulistalla yrityksen markkinoinnisssa mikäli asiakas on antanut tähän luvan tilausta tehdessään (ruksittanut kassa-sivuilla uutiskirje-kohdan). Kun kohta on ruksitettuna, siirtyvät asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite automaattisesti kolmannen osapuolen palveluun, jota käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen ja markkinointiin (palveluntarjoaja MailerLite).

Tuotteiden arvostelupyynnöt tulevat eri järjestelmästä, kuin varsinaiset uutiskirjeet, eikä näiden lähettämiseen pyydetä erikseen lupaa. Arvostelupyyntö on kertaluonteinen viesti ja sen voi jättää huomiotta jos ei halua antaa arvostelua.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja markkinointirekisterissä ja hänellä on myös oikeus tarkastaa sieltä itseään koskevat tiedot. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Jokaisessa sänköpostiviestissä on Peruuta tilaus-painike, jonka jälkeen viestejä ei enään lähetetä. Jos tiedot halutaan poistaa lopullisesti, täytyy henkilön pyytää tietojen poistamista (uutiskirjesovelluksen palveluntarjoajan teknisistä syistä johtuva ominaisuus).

Tietoja tallennetaan myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (nimi, sähköpostiosoite ja tiedot tilatuista tuotteista).

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelupuhelut nauhoitetaan, jotta niihin voidaan palata myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi koulutuksen taikka reklamaatiotilanteiden takia.

Asiakaspalveluun lähetetyt sähköpostit poistetaan asian käsittelyn jälkeen.

Asiakaspalvelu on osittain ulkoistettu kolmannelle osapuolelle, Projant Oy:lle.

Rekisterin suojaus

Verkkokauppa ylläpitää rekisteriä tilauksista omalla erillisellä palvelimellaan.  Vanhoja tilauksia säilytetään verkkokauppa-alustalla vähintään 6v (kirjanpitolain vähimmäivaatimus tositteiden säilyttämiseksi). Asiakas voi kuitenkin pyytää tietojensa poistamista alustalta jo aikaisemmin ottamalla yhteyttä Kehonhuolto Jumissa Oy:n asiakaspalveluun.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten toimijoilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Verkkokaupan ja uutiskirjeiden asiakasrekisteriä pääsevät tarkastelemaan Kehonhuolto Jumissa Oy:n ja Hilipee Oy:n henkilökunta sekä tarvittaessa myös yhteistyössä olevat kolmannet osapuolet.

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteristä “ajanvarausrekisteri” siirretään asiakkaiden sähköpostiosoitteet salattuja järjestelmiä pitkin markkinointirekisteriin.

Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voin tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaani tietoa esimerkiksi sivustollani vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat minulle myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Käytämme sivustolla kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics).

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Mainontaevästeet auttavat minua valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (yhden pikselin kokoinen kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro minulle tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä, joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän

käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.

Kehonhuolto Jumissa Oy:n sivujen käyttöehdot

 

Tekijänoikeudet ja linkittäminen

Verkkopalvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Kehonhuolto Jumissa Oy:lle, ellei toisin mainita. Dokumenttien tekstisisältöä voi lainata ja sivuja voi linkittää, mutta lähde on aina mainittava. Kuvia ja muuta graafista materiaalia ei saa käyttää ilman erillistä lupaa. Kehonhuolto Jumissa Oyn verkkosivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille. Kehonhuolto Jumissa Oy ei vastaa niiden ulkopuolisten sivustojen sisällöistä, joihin sivustosta on linkki.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Evästeet auttavat meitä sivuston kehittämisessä ja osa niistä on myös välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta (esimerkiksi ostaminen verkkokaupasta).

Privacy Settings saved!
Yksityisyysasetukset

Kun vierailet verkkosivuilla, evästeitä tallentuu selaimeesi. Voit kontroloida asetuksia täältä.


Käytämme Facebook Pixeliä, jotta voimme saada tietoa mainosten tehokkuudesta.
 • m_pixel_ratio
 • presence
 • sb
 • wd
 • xs
 • fr
 • tr
 • c_user
 • datr

Jos haluat liittyä postituslistalle, nämä evästeet täytyy olla hyväksyttyinä. Ketään ei lisätä listalle automaattisesti.
 • mailerlite_checkout_email
 • mailerlite_checkout_token

Decline all Services
Accept all Services